Table of Contents Table of Contents
PAMĚTNÍ KNIHA obce ONDŘEJOV Rok 1892 - 1947 Next Page
Information
Show Menu
PAMĚTNÍ KNIHA obce ONDŘEJOV Rok 1892 - 1947 Next Page

 
Seznam čísel a jejich majetníků 1893
11

Seznam čísel a jejich majetníků 1933
50

Rejstříky osobní a věcní
203

Osobní rejstřík
204

Věcní rejstřík
225

Závěr
201

Obsah
231

Fotografie
232